Mijn Medische Gegevens Inloggen

mijn medische gegevens inloggen hieronder opgesomd :

1. Medische gegevens bekijken – Inloggen met DigiD …

https://www.franciscus.nl/mijnfranciscus/inloggen-met-digid/medische-gegevens-bekijken
Medische gegevens bekijken - Inloggen met DigiD ...
Medische gegevens. In MijnFranciscus kunt een deel van uw medisch dossier inzien. Hierin staan onder andere: De afspraken die u in het ziekenhuis heeft; …

2. Uw medische gegevens veilig inzien voor u en uw huisarts …

https://www.haaglandenmc.nl/nieuws/uw-medische-gegevens-veilig-inzien-voor-u-en-uw-huisarts

U kunt in mijnHMC inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor digitale identiteit en is een unieke code die gekoppeld is aan uw …

3. Inloggen in MijnZGT

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

Wat staat er in mijn ZGT? … Hebt u vragen over het inloggen, of lukt het niet? … Uw medische gegevens staan op een beveiligde omgeving waar u met uw DigiD …

4. Inloggen Patiëntenportaal | ZorgSaam

https://www.zorgsaam.org/inloggen/inloggen-patientenportaal

Bent u patiënt in het ZorgSaam Ziekenhuis? Dan kunt u met uw DigiD inloggen in het portaal. Voor alle specialismen kunt u medische gegevens inzien die na 1 …

5. Patiëntportaal MijnZuyderland – Zuyderland – Zuyderland

https://www.zuyderland.nl/patientportaal-mijnzuyderland/

Kan ik ook met mijn mobiele telefoon of tablet inloggen op MijnZuyderland? … wat er in MijnZuyderland staat of denk dat mijn medische gegevens niet (meer) …

6. Welkom bij Mijn Dijklander | Dijklander Ziekenhuis

https://www.dijklander.nl/inloggen

Inloggen op Mijn Dijklander … U kunt in Mijn Dijklander inloggen als u: … Om toegang te krijgen tot uw medische gegevens, logt u in met DigiD en SMS-code of …

7. Inloggen – Mijngezondheid

Inloggen

Maak dan GEEN afspraak via MijnGezondheid.net of de app MedGemak. Close cross. Inloggen op uw portaal. Heeft u al een MijnGezondheid.net account? Log …

8. MijnMMC – Máxima MC

MijnMMC

Om toegang te krijgen tot uw medische gegevens moet uw … de volgende knop met behulp van uw DigiD inloggen in MijnMMC.

9. Noordwest Ziekenhuisgroep > Patiënt en Bezoeker > Naar het …

https://www.nwz.nl/Pati%C3%ABnt-en-Bezoeker/Naar-het-ziekenhuis/Mijn-Noordwest/Informatie-Mijn-Noordwest

Vanaf wanneer kan ik mijn medische gegevens bekijken? … van 12 tot 16 jaar hebben soms een DigiD en kunnen dan zelf in Mijn Noordwest inloggen. Als u als …

10. Inloggen op Mijn Tergooi

https://www.tergooi.nl/naar-het-ziekenhuis/goed-om-weten/inloggen-mijntergooi/

Wat kan ik met Mijn Tergooi? Hulp bij inloggen MijnTergooi · Opvragen dossier · Medische Tergooi-gegevens delen met uw huisarts · Veelgestelde vragen over …

11. Inloggen persoonlijke omgeving | Volgjezorg

https://www.volgjezorg.nl/inloggen-persoonlijke-omgeving-toestemming

Als je inlogt op Volgjezorg kun je jouw toestemming regelen en volgen wat er met jouw medische gegevens gebeurt.

12. Mijn Adrz – Adrz

Mijn Adrz

Het gaat dan om uw medische gegevens die bij Adrz van u bekend zijn. Inloggen op Mijn Adrz. Via de knop ‘Mijn Adrz’ bovenin het scherm kunt u inloggen op …

Leave a Comment